Disclaimer

Disclaimer van de website van Massagepraktijk Ontspanningsmomentje

 • In deze disclaimer wordt verstaan onder:
 • De website: de volledige inhoud van alle webpagina’s op ontspanningsmomentje.nl.
 • De eigenaar: Massagepraktijk Ontspanningsmomentje, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56560214.
 • De gebruiker: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de website gebruikt.
 • Gebruik(en): alle denkbare handelingen met de website.
 • De inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, blog-artikelen, evenementen, pdf-bestanden, hyperlinks en/of andere objecten.
 • Schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data, gederfde omzet of ander economisch nadeel.
 • Het onderstaande is van toepassing op de gehele website. Door deze website te gebruiken stemt de gebruiker in met deze disclaimer.
 • De inhoud is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Doch aanvaardt de eigenaar geen enkele aansprakelijkheid van schade ten gevolge van mogelijke onjuistheden van de inhoud van de website.
 • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of andere websites waarnaar wordt verwezen.
 • De website mag door de eigenaar naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment wijzigen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De eigenaar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.
 • De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud berustend uitsluitend bij de eigenaar. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of een onderdeel daarvan, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.
 • Overname van inhoud van de website kan enkel door de eigenaar op verzoek worden toegestaan tegen een door de eigenaar vast te stellen financiële vergoeding.

Indien (onderdelen van) deze disclaimer vragen oproept, kunnen deze aan Massagepraktijk Ontspanningsmomentje gesteld worden door het sturen van een bericht via de contactpagina.